STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Obrytem
   tel.: 029 741-10-14  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy w Obrytem . Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

  Gminne Centrum Informacji w Obrytem świadczy usługi od 30-12-2004r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach: od poniedziałku do piątku 800 - 1800, sobota od 800 - 1800.
  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.
  http://www.obryte.infocentrum.com.pl/pliki/HPIM1169.JPG

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.
  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Obryte, powiatu pułtuskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,,
  5. Programach Wspólnotowych,
  6. Ułatwienia podatkowych,
  7. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  8. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  9. Prawie Pracy UE,
  10. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  11. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  12. Legalnej pracy w państwach UE,
  13. Przyszłości Polski w UE